Επωνυμία: SUXESS P C 

Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διακριτικός τίτλος:     – 

Έδρα:  12 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΡΜΗ  ΤΚ: 57001   

Αριθμός ΓΕΜΗ : 124102305000 

Εταιρικό Κεφάλαιο : 115.000€ 

Εταίροι:   

Διαχειριστής: 

  • Lilyana Kyurkchieva του Georgi, οδός Mακεδονομάχου Δέλλιου 4, ΤΚ. 552 36, Πανόραμα – Θεσσαλονίκη.